Desinfioinnit ja otsonointi

Kosteusvauriokorjauksissa lähdetään yleisesti siitä, että mikrobivaurioitunut rakenne tai sen osa poistetaan. Joissakin tapauksissa rakenteiden poistaminen ei kuitenkaan ole järkevää tai mahdollista. Näissä tapauksissa tehokkaan kuivaustyön ohessa käytetään tutkittuja ja turvalliseksi todettuja desinfiointiaineita ja menetelmiä.

Desinfiointi- ja homeenestoaineita on markkinoilla lukuisia ja niiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia. Uusimmissa tutkimuksissa on myös todettu, että osa markkinoilla olevista aineista eivät ole toimivia tai tehokkaita. Käytettävästä aineesta riippumatta on erityisen tärkeää noudattaa kullekin aineelle annettuja ohjeita ja turvamääräyksiä. Näin turvallisuuden lisäksi varmistutaan siitä, että kulloinkin käytettävä aine toimii suunnitellulla tavalla.

Kosteusvauriokorjauksien jälkeen tulee tarvittaessa myös huoneilma puhdistaa. Sisäilman puhdistuksessa käytetään yleisesti otsonointi- tai ionisointimenetelmiä. Lyhyesti sanottuna otsonointimenetelmä tuhoaa ilmassa olevia epäpuhtauksia tehokkaasti, kun taas ionisointimenetelmä varaa ilmassa leijuvat epäpuhtaudet negatiivisesti, jolloin ne tarttuvat positiivisesti varattuihin pintoihin. Tämän jälkeen pinnat on puhdistettava huolellisesti.

Suoritamme sisäilman puhdistuksia ja hajunpoistoja otsonointimenetelmällä!

Rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat suurimpia syitä huonoon sisäilman laatuun. Tämä taas aiheuttaa terveydellisiä haittoja ja kansantaloudellisia kustannuksia.

Kosteus- ja homevauriokorjauksissa lähdetään yleisesti siitä, että mikrobivaurioitunut rakenne tai sen osa poistetaan. Tätä ennen on tehty laaja ja perusteellinen tutkimus vaurioituneen alueen laajuudesta ja mitä se pitää sisällään. Rakenteita on varauduttava muuttamaan niin, että ne eivät pääse vaurioitumaan uudestaan. Joissakin tapauksissa rakenteiden poistaminen ei kuitenkaan ole järkevää tai mahdollista. Näissä tapauksissa tehokkaan kuivaustyön ohessa käytetään tutkittuja ja turvalliseksi todettuja desinfiointiaineita ja menetelmiä sekä tarvittaessa vaurioituneen rakenteen kapselointia. 

Otsonointi on tehokas tapa poistaa epätoivottuja hajuja ja allergianaiheuttajia, kuten tupakan-, homeen-, savun-, eläimen- ja viemärinhajua, sekä sisäilman muita epäpuhtauksia. On kuitenkin muistettava, että ongelman aiheuttaja tulee aina poistaa ennen hajunpoistotoimenpiteitä. 

Voit lukea lisää sisäilmaongelmista ja hajun poistomenetelmistä Hengitysliiton sivuilta

 

Sisäilman otsonointi

Mitä otsoni on?

Otsoni (O3) sisältää ainoastaan happea. Hajunpoisto perustuu luonnonmukaiseen otsonikaasuun, joka hapettaa käsiteltävän tilan hajun poistamiseksi. Hapetuksen ansiosta otsoni desinfioi ja tuhoaa pilkkomalla hajumolekyylit, itiöt, bakteerit ja virukset. Otsoni tehoaa eloperäisiin, mutta ei epäorgaanisten yhdisteiden hajuihin. Tästä johtuen esimerkiksi maalit, liuottimet ja monet hajusteet voivat sisältää ainesosia, joiden jättämiä hajuja ei saada poistettua otsonin avulla.

Otsonointimme aikana tilaan pääsy on kielletty. Otsonikäsittelyn jälkeen tila on aina tuuletettava perusteellisesti, ennen kuin tila otetaan uudestaan käyttöön.

Missä tilanteessa otsonoinnista apua?

Rakenteiden sisällä olevaa hajua tai niiden lähteitä ei otsonoinnilla yleensä pystytä poistamaan vaan kosteusvaurion tai muun syyn vuoksi pilaantuneet materiaalit on poistettava. Tilat kannattaa kuitenkin otsonoida tämän jälkeen, jotta huoneiston pintoihin ja kalusteisiin tarttuneet hajut saadaan poistettua. Kosteusvauriokorjauksen jälkeen sisäilman puhdistuksessa käytetään yleisesti otsonointi- tai ionisointimenetelmiä. Lyhyesti sanottuna otsonointimenetelmä tuhoaa ilmassa olevia epäpuhtauksia tehokkaasti, kun taas ionisointimenetelmällä epäpuhtaudet pääosin laskeutuvat pinnoille, joista ne on erikseen puhdistettava.

Remontoitavissa kohteissa otsonointi tehdään yleensä purkutöiden jälkeen kun irtain on poistettu ja tilat on siivottu. Tällä mahdollistetaan otsonikaasun tunkeutuminen mahdollisimman syvälle paljaisiin rakenteisiin.

Ammattilaisemme antavat aina ohjeet asunnon omistajille ennen otsonoinnin asentamisesta mm. elintarvikkeiden, huonekasvien ja kalusteiden suojaamisesta/poistamisesta ja tilan käyttöönotosta.

Toteutamme hajunpoiston palveluna työssä vaadittavan turvallisuuden varmistamiseksi. Työ sisältää laitteiden toimituksen, asennuksen sekä toimenpiteen vaativat alku- ja loppuvalmistelut. Valvomme toimenpiteen ja varmistamme tilan ennen sen käyttöönottoa.

Rakenteiden desinfiointi

Mikäli vaurioituneita rakenteita ei ole voitu poistaa, voidaan joissain tapauksissa rakenne pintadesinfioida tutkituilla aineilla ja turvallisilla menetelmillä.

Desinfiointi- ja homeenestoaineita on markkinoilla lukuisia ja niiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia. Uusimmissa tutkimuksissa on todettu, että osa markkinoilla olevista aineista eivät ole toimivia tai tehokkaita. Käytettävästä aineesta riippumatta on erityisen tärkeää noudattaa kullekin aineelle annettuja ohjeita ja turvamääräyksiä. Näin turvallisuuden lisäksi varmistutaan siitä, että kulloinkin käytettävä aine toimii suunnitellulla tavalla.

Käytämme rakenteiden desinfioinneissa ainoastaan vetyperoksidi-liuosta (H2O2) , jonka desinfiointi perustuu samoin kuin otsonoinnissa sen hapettavaan vaikutukseen. Vetyperoksidi on tällä hetkellä ainoa hapettavaan vaikutukseen perustuva desinfiointiaine jonka käsittelyn jälkeen pintoja ei tarvitse erikseen puhdistaa tai muuten jälkihoitaa.

Desinfioinnissa käyttämämme vetyperoksidiliuos ei jätä käsiteltäville pinnoille jäämiä, vaan muuttuu käsittelyn jälkeen vedeksi ja hapeksi.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->