Tutkimukset asuntokaupan yhteydessä

Asuntokaupan yhteydessä on syytä olla selvillä kaupan kohteena olevan osakehuoneiston tai kiinteistön kunnosta. Kunnon selvittäminen ennen kauppaa on molempien osapuolten etu. Jälkikäteen esiin tulevat piilevät virheet tai puutteet voivat muodostua haasteeksi. Tämän vuoksi on järkevää pyrkiä selvittämään rakennuksessa olevat mahdolliset vauriot, puutteet sekä riskirakenteet ja niiden kunto. Ennakkotarkastuksen avulla voidaan myös ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä, puuttumalla epäkohtiin varhaisessa vaiheessa.

Asuntokaupan kosteusmittauksessa keskitytään yleensä vesipisteellistentilojen kosteusmittaukseen sekä kunnon arviointiin. Mittaukset tehdään aluksi rakenteita rikkomattomin menetelmin pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen. Samassa yhteydessä rakenteiden ja pintojen kuntoa arvioidaan myös aistinvaraisesti. Tämän arvion ja mittausten perusteella tehdään päätelmät mahdollisten rakennekosteusmittausten tai muiden lisätutkimusten tarpeellisuudesta. Osakehuoneistoissa lisätutkimukset vaativat yleisesti taloyhtiön luvan, koska rakenteiden kunnossapitovastuu kuuluu taloyhtiölle. Näin myös niiden tutkimisesta vastaa lähtökohtaisesti taloyhtiö. lue lisää Asuntokaupan kosteusmittauksista 

Lähtökohtaisesti omakotitaloihin suositellaan kosteusmittausten lisäksi kattavaa kuntotarkastusta, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen kuntoon ja rakenteisiin kokonaisvaltaisemmin. Kuntotarkastus tehdään pääosin aistinvaraisesti rakenteitarikkomattomin menetelmin ja mikäli tämän perusteella ilmenee lisätutkimustarpeita, voidaan tällöin tehdä mm. kuntotutkimuksia ja materiaalinäytteiden ottoja. Kuntotutkimukset vaativat yleisesti rakenteiden avauksen ja tämän vuoksi asiasta sovitaan osapuolten kanssa erikseen. lue lisää Asuntokaupan kuntotarkastuksista 

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->