Kosteus- ja kuntokartoitukset

Kosteusvauriot ja erityyppiset vesivahingot voivat osua jokaisen rakennuksen kohdalle jossakin vaiheessa sen elinkaarta. Nämä voivat jättää kauaskantoiset seuraamukset, ellei niihin puututa ajoissa. Tämän takia kannattaa olla yhteydessä alan ammattilaisiin, jotta suurimmilta korjaustöiltä ja kustannuksilta vältyttäisiin. Tällä varmistutaan myös siitä, että mitään piileviä haittoja ei jää rakenteisiin.

Hitaasti etenevät kosteusvauriot tai äkilliset vesivahingot esim. putkivuotojen yhteydessä ovat useimmiten useamman sattuman summia. Jotta tämän onnistuisi välttämään, on syytä pitää rakennuksesta hyvää huolta ja uusia laitteita riittävän usein. Myös vuotovahti, pesukoneen alle asennettava kaukalo sekä viemäreiden puhdistaminen ja ilmanvaihtoreittien huoltaminen ovat hyviä tapoja ehkäistä kosteusvaurioita. Kosteusvaurion syyn taustalla voi olla myös rakentamisen aikaiset rakennusvirheet tai huoltotöiden aikana laiminlyöty toimenpide. Tyypillisimmät kosteusvaurioit esiintyvät kylpyhuoneessa ja keittiössä.

Yleisiä syitä kosteusvaurioihin ja vesivahinkoihin:

 • Putki- ja laitevuodot
 • Märkätilojen puutteelliset tai väärin tehdyt kosteuseristeet
 • Pesukoneiden huonosti tehdyt vesiliitännät
 • Pesutilojen puutteelliset tai ikääntyneet vedeneristeet
 • Ulkovaipan ja putkistojen eristepuitteet
 • Höyrysulun tiiviyspuutteet
 • Sisäilman kosteuden tiivistyminen rakenteen kylmiin osiin
 • Sisäilman kosteuden tiivistyminen kylmäsiltojen kohdille, ikkunaan tiivistyneen kosteuden valuminen
 • Maaperän kosteuden siirtyminen rakenteisiin
 • Sade ja sulamisvesien aiheuttamat vauriot, puutteellinen sadevedenpoistojärjestelmä ja salaojituspuutteet
 • Tuuletusvälien tukkeutuminen
 • Ilmavaihdon puutteet ja laiteviat
 • Vesikiertoisten patterien vuotaminen
 • Puutteelliset maanpinnan kallistukset ulkoseinän vierustalla
 • Puutteelliset pellitykset ja tippanokat
 • Kosteuden pääsy ikkunoiden ja seinärakenteen liittymäkohtien kautta
 • Vesikatteen vuodot

Miten vauriot yleensä ilmenee?

 • Ummehtunut, kellarimainen ja pistävä haju
 • Pintavauriot sisätiloissa, kuten maali- ja rappauspinnan hilseily ja pintojen värimuutokset
 • Pintavauriot ulkotiloissa, kuten suola ja kalkkihärmä, ulkomaalipintojen irtoilu ja värimuutokset
 • Puumateriaalin tummuminen
 • Lattiapintojen turpoaminen
 • Mikrobikasvusto rakenteen pinnalla
 • Asukkaan oireilu

 

Kosteusvaurio- ja vesivahinkokartoituksen ensisijainen tehtävä on vahingon syyn ja laajuuden selvittäminen sekä lisävaurioiden ehkäiseminen. Kartoituksessa kiinnitämme huomiota myös asumiselle aiheutuvan haitan minimoimiseen ja asukkaiden opastukseen. Kartoituksesta tehdään aina kirjallinen raportti kohteesta otetuin kuvin.  

Tarjoamme korjaustarpeisiin kattavaa korjaussuunnittelua ja avustamme tarvittaessa rakennus- tai toimenpideluvan hakemisessa.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.