Energiatodistus

Laatimamme energiatodistus antaa luotettavan tiedon rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavista seikoista ja kertoo energiatehokkuusluokan. Energiatodistuksessa otamme huomioon myös toteutuneet energiakulutustiedot. Todistuksen laatimiseksi rakennusosien ja teknisten järjestelmien kunto arvioidaan perusteellisesti. Samalla esitämme myös rakennukseen sopivat energiansäästötoimenpiteet. Nämä kertovat mm. asunnon myyntitilanteessa ostajalle, miten rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa ja kiinteistönpitoa edistää.

Mitä energiatodistus kertoo?

Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa otetaan huomioon muun muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Vähiten energiaa kuluu A-luokan talossa, eniten G-luokassa. Energiatehokkuusluokan määrittää laskennallinen energialuku, joka koostuu rakennuksen vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti. Laskennallisella menettelyllä pyritään siihen, että käyttäjien tottumukset eivät vaikuttaisi tulokseen ja siten rakennuksia voidaan luetettavammin vertailla keskenään. Tämä menettelytapa on tuttu mm. kodinkoneiden energiamerkinnöistä ja autojen ominaiskulutustiedoista. Tässäkin haetaan tietoa itse kohteesta, ei asukkaan käyttötavoista. Saatuja tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää mm. suunniteltaessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja toimien kannattavuutta.

Energiakulutuksen vähentäminen

Rakennuksen käytöllä ja ylläpidolla on huomattava vaikutus energiankulutukseen. Muutamilla toimenpiteillä voidaan säästää kustannuksissa ja parantaa asumisviihtyvyyttä ja terveyttä. Asumisesta on tullut entistä monimutkaisempaa monien taloteknisten laitteiden myötä. Ilmanvaihtokoneita, lämpöpumppuja ja muita automaatiolaitteita pitää huoltaa, mutta vaivannäkö kannattaa. Tulos näkyy energialaskussa ja eritoten se edistää asumisterveyttä, kun talosta pidetään huolta. Määräaikaishuollot varmistaa myös laitteistojen ja järjestelmien toimivuuden niiden suunnitellun elinkaaren ajan.

  • Ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän säädöt ja parannukset.
  • Ikkunoiden vaihtaminen, ikkunoiden tiivistäminen tai energiakorjaukset. Ikkunoiden kautta tulevan auringonlämmön ehkäisy vähentää huonetilojen jäähdytystarvetta sekä estävät ylilämpöä asuintiloissa.
  • Yläpohjan lisälämmöneristys ja höyrynsulun tiivistäminen.
  • Rungon lisäeristäminen esim. korjausrakentamisen yhteydessä. Tämä vaatii huolellisen suunnittelun talokohtaisesti esim. kosteusongelmien välttämiseksi. Tiivis ulkovaippa estää huonetilojen ylilämpöä ja jäähdytystarvetta.
  • Vedenkulutuksen vähentäminen, vesihanojen säädöt, suihkupäiden vaihto ja kiertovesijohtojen paineen säätö oikeaksi.
  • Sähkönkulutuksen tarkkaileminen ja käytön järkevöittäminen

 

Lisäksi energiakuluihin vaikuttaminen

  • Oma energiantuotanto
  • Korjauksissa käytettävien materiaalien valinta
  • Öljylämmityksen korvaaminen toisella tai sähkölämmityksen täydentäminen muilla laitteilla.

 

Korjausrakentamisen yhteydessä pyritään energiatehokkuudella mm. lisäämään asukkaitten asuinviihtyvyyttä. Rakennuksen lämmitys- ja ilmavaihtosäädöillä ja korjausrakentamisella voidaan saada paljon aikaan. 

Energiakorjaukset ja -parannukset on suunniteltava ja toteutettava talokohtaisesti. Satavuotias hirsitalo vaatii erilaiset toimenpiteet kuin 1960-luvun öljylämmitteinen omakotitalo. Kokonaisvaltainen suunnittelu on syytä teettää asiantuntijalla.

Energiatodistus vaaditaan kaikille myytäville ja vuokrattaville pientaloille. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Perustason energiatodistuksen laatijoillamme on FISE Oy:n myöntämä pätevyys.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->