Ennaltaehkäisevä tarkastustoiminta

Rakennuksen ja osakehuoneiston arvon säilymisen, asuinviihtyvyyden ja terveellisyyden takaamiseksi on erityisen tärkeää huolehtia suunnitelmallisesta kunnossapidosta. Hitaasti etenevät kosteusvauriot esimerkiksi pesutiloissa tai äkilliset vesivahingot esim. putkivuotojen seurauksena ovat useimmiten useamman seikan summa. Näiden tilanteiden välttämiseksi on syytä pitää rakennuksesta hyvää huolta ja uusia myös laitteita riittävän usein. Vuotohälytin, pesukoneen alle asennettava kaukalo, allaskaapin pohjan kaukaloiminen esim. muovimatolla sekä läpivientien tiivistäminen tuovat vuotoveden nopeasti esille. Myös putkistojen esim. poistoletkujen kannakoiminen, viemäreiden puhdistaminen ja ilmanvaihtoreittien huoltaminen ovat hyviä tapoja ehkäistä kosteusvaurioita. Kosteusvaurion syyn taustalla voi olla myös rakentamisen aikaiset rakennusvirheet tai huoltotöiden laiminlyönti. Tyypillisimmät kosteusvaurioit esiintyvät märkätiloissa ja keittiössä.

Vahinkoja ja vaurioita voi välttää erityisen tehokkaasti myös ammattilaisen suorittamilla määräaikaistarkastuksilla.

Yleisiä syitä kosteusvaurioihin ja vesivahinkoihin:

 • Putki- ja laitevuodot
 • Märkätilojen puutteelliset tai väärin tehdyt kosteuseristeet
 • Pesukoneiden huonosti tehdyt vesiliitännät
 • Roiskevauriot pesutiloissa
 • Ulkovaipan ja putkistojen eristepuutteet
 • Höyrynsulun tiiviyspuutteet
 • Sisäilman kosteuden siirtyminen epätiiviyskohdista ulkovaipparakenteisiin
 • Sisäilman kosteuden tiivistyminen rakenteen kylmiin osiin
 • Ikkunaan tiivistyneen kosteuden valuminen
 • Maaperän kosteuden siirtyminen rakenteisiin
 • Sade ja sulamisvesien aiheuttamat vauriot
 • Tuuletusrakojen tukkeutuminen
 • Ilmanvaihdon väärä toiminta, puutteet ja laiteviat
 • Vesikiertoisten patterien vuotaminen
 • Puutteelliset kallistukset ulkoseinän vierustalla
 • Puutteelliset pellitykset ja tippanokat
 • Kosteuden pääsy ikkunoiden ja seinärakenteen liittymäkohtien kautta

 

Miten se yleensä ilmenee?

 • Ummehtunut, kellarimainen ja pistävä haju
 • Asukkaan oireilu
 • Pintavauriot sisätiloissa, kuten maali- ja rappauspinnan hilseily ja pintojen värimuutokset
 • Pintavauriot ulkorakenteissa, ulkomaalipintojen irtoilu ja värimuutokset
 • Puumateriaalin tummuminen
 • Lattiapintojen pullistuminen
 • Mikrobikasvusto rakenteen pinnalla
 • Kosteuden tiivistyminen ikkunapinnoille

 

Kosteusvaurion selvittämiseksi suoritetaan kosteuskartoitus. Kosteusvaurio- ja vesivahinkokartoituksen ensisijainen tehtävä on vahingon syyn ja laajuuden selvittäminen sekä lisävaurioiden ehkäiseminen. Kartoituksessa kiinnitämme huomiota myös asumiselle aiheutuvan haitan minimoimiseen ja asukkaiden opastukseen. Kartoituksesta tehdään aina kirjallinen raportti kohteesta otetuin kuvin. Mahdollinen rakenteiden kuivaus voidaan aloittaa vasta kun on tehty perusteellinen tutkimus kohteessa sekä vaurioitunut alue on osastoitu ja purettu asianmukaisesti.

Tarjoamme kartoitusten ja kuivausten lisäksi kattavaa korjaussuunnittelua ja avustamme tarvittaessa rakennus- tai toimenpideluvan hakemisessa.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->