Kosteus- ja kuntotutkimukset

Kosteus- ja kuntotutkimuksiin voidaan päätyä rakennuksen ikääntyessä tai jos käyttäjät epäilevät sisäilmaongelmaa tai rakenteisiin epäillään kohdistuvan poikeuksellista rasitusta. Rakenteissa tai pinnoilla voi myös olla havaittu epäilyksiä herättäviä värimuutoksia tai halkeamia. Tutkimukset käynnistyvät usein kuntotarkastuksella, kuntoarviolla tai TaloTuki Oy:n tarjoamalla tutkimustarvekartoituksella. Näiden alustavien tutkimuksien pohjalta voidaan määrittää tarkempia kuntotutkimuksia vaativat rakennusosat tai rakenteet. Kuntotutkimuksessa rakennetta yleensä avataan ja samassa yhteydessä voidaan suorittaa kosteusmittauksia sekä tarvittaessa materiaalinäytteiden ottoja mm. mikrobivaurioiden selvittämiseksi. 

Kosteusvauriot ja erityyppiset vesivahingot voivat osua jokaisen rakennuksen kohdalle jossakin vaiheessa sen elinkaarta. Nämä voivat jättää kauaskantoiset seuraamukset, ellei niihin puututa ajoissa. Tämän takia kannattaa olla yhteydessä alan ammattilaisiin, jotta suurimmilta korjaustöiltä ja kustannuksilta vältyttäisiin. Ammattimaisilla tutkimuksilla varmistutaan myös siitä, että mitään piileviä haittoja ei jää rakenteisiin.

Hitaasti etenevät kosteusvauriot tai äkilliset vesivahingot esim. putkivuotojen yhteydessä ovat useimmiten useamman sattuman summia. Jotta tämän onnistuisi välttämään, on syytä pitää rakennuksesta hyvää huolta ja uusia laitteita riittävän usein. Rakenteille on myös ilmoitettu keskimääräiset tekniset käyttöiät, joiden pohjalta on hyvä arvioida peruskorjaustarpeita. Myös vuotovahti, pesukoneen alle asennettava kaukalo sekä viemäreiden puhdistaminen ja ilmanvaihtoreittien huoltaminen ovat hyviä tapoja ehkäistä kosteusvaurioita. Kosteusvaurion syyn taustalla voi olla myös rakentamisen aikaiset rakennusvirheet tai puutteellisesti suoritettu huoltotyö. Tyypillisimmät kosteusvauriot esiintyvät vesipisteellisissätiloissa, ulkoseinissä ja kattorakenteissa.

Yleisiä syitä kosteusvaurioihin ja vesivahinkoihin:

 • Putki- ja laitevuodot
 • Märkätilojen puutteelliset tai väärin asennetut vedeneristeet
 • Pesukoneiden ja liitäntöjen puuttelliset asennukset
 • Ulkovaipan ja putkistojen eristepuutteet
 • Höyrysulun tiiviyspuutteet
 • Sisäilman kosteuden tiivistyminen rakenteen kylmiin osiin tai ikkunapinnoille
 • Maaperän kosteuden siirtyminen rakenteisiin
 • Sade- ja sulamisvesien aiheuttamat vauriot, puutteellinen sadevedenpoistojärjestelmä ja salaojituspuutteet
 • Puutteelliset maanpinnan kallistukset ulkoseinän vierustalla
 • Tuuletusvälien tukkeutuminen
 • Ilmanvaihdon puutteet ja laiteviat
 • Vesikiertoisten patterien vuotaminen
 • Puutteelliset pellitykset ja tippanokat
 • Kosteuden pääsy rakenteisiin ikkunoiden ja muiden rakenteen liittymäkohtien kautta
 • Vesikatteen vuodot
 • Yläpohjan puutteellinen tuulettuvuus

 

Miten vauriot yleensä ilmenee?

 • Ummehtunut, kellarimainen tai muu poikkeava haju
 • Pintavauriot sisätiloissa, kuten maali- ja rappauspinnan hilseily ja pintojen värimuutokset
 • Pintavauriot ulkotiloissa, kuten suola ja kalkkihärmä, ulkomaalipintojen irtoilu ja värimuutokset
 • Puumateriaalin tummuminen
 • Lattiapintojen turpoaminen
 • Asukkaan oireilu

 

Kosteusvaurio- ja vesivahinkokartoituksen ensisijainen tehtävä on vahingon syyn ja laajuuden selvittäminen sekä lisävaurioiden ehkäiseminen. Kartoituksessa kiinnitämme huomiota myös asumiselle aiheutuvan haitan minimoimiseen ja asukkaiden opastukseen. Kartoituksesta tehdään aina kirjallinen raportti kohteesta otetuin kuvin.  

Tarjoamme korjaustarpeisiin kattavaa korjaussuunnittelua ja avustamme tarvittaessa rakennus- tai toimenpideluvan hakemisessa.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->