Korjausrakentamisen valvonta

Korjausrakentamisen valvonnalla varmistetaan, että työ toteutetaan voimassa olevien määräysten, ohjeistuksien ja hyvän rakennustavan mukaisesti suunnitellussa aikataulussa.

TaloTuki -valvonnan hyödyt

 • Ulkopuolisesta valvonnasta hyötyy niin tilaaja kuin urakoitsija
 • Valvoja ohjaa käytettävien materiaalien ja työmenetelmien valinnoissa.
 • Tarjoamme sähköisen valvontaportaalin, jonka avulla kaikkien osapuolien on vaivatonta seurata työn edistymistä.
 • Valvoja dokumentoi ja tiedottaa valvontakäyntien yhteydessä.
 • Lopputarkastuksen jälkeen toimitamme kaikki työvaiheet kattavan kuvallisen valvontapöytäkirjan.
 • Selkeä ja kattava valvontapöytäkirja on arvokas dokumentti tulevaisuudessa.
 • Hinnoittelumallimme ansiosta tiedät jo lähtötilanteessa valvontatyön kustannusperusteet.  
 • Selkeä raportointimme yhdistettynä joustavaan palveluumme takaa laadukkaan lopputuloksen.

 

Valvontatyön runko ja dokumentoitavat asiat:

Aloituspalaveri

 • Varmistetaan kohteen tiedot ja yhteyshenkilöt
 • Käydään läpi korjaustyön laajuus, työvaiheet ja aikataulu
 • Sovitaan valvontatyön vaiheet ja perusteet
 • Selvitetään lisätutkimusten tarpeellisuus (rakenteet, haitta-aineet, rakenteiden kosteus)
 • Varmistetaan suunnitellun korjaustyön edellytykset (LVIS-valmiudet, olemassa olevat rakenteet)
 • Käydään läpi tarvittavan pölyosastoinnin ja suojauksen menetelmät ja laajuudet
 • Kirjataan ja sovitaan työturvallisuusasiat (lakisääteinen turvallisuuskoordinaattori)
 • Sovitaan soveltuvista työmenetelmistä ja materiaaleista.

 

Purkutyövaiheen valvontakäynti

 • Varmistetaan purkutyön riittävä laajuus ja suojauksien toimivuus
 • Tarkastetaan ja dokumentoidaan rakennettavan alustan soveltuvuus seuraavaa työvaihetta varten (runko, kosteus, puhtaus, LVIS)
 • Sovitaan tarvittavista toimenpiteistä ja seuraavasta työvaiheesta sekä valvontakäynnistä

 

Seuraavat työvaiheet (määrä tapauskohtainen)

 • Tarkastetaan ja dokumentoidaan työvaiheen onnistuminen sekä sovitaan mahdollisten puutteiden korjaamisesta
 • Kirjataan tarvittaessa laadunvarmistuksen mittaustiedot
 • Varmistetaan seuraavan työvaiheen toteutus ja sovitaan seuraavasta valvontakäynnistä

 

Lopputarkastus

 • Tarkastetaan ja dokumentoidaan pinnoitustöiden vaatimusten täyttyminen (RYL- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset)
 • Varmistetaan sovittu puhtaustaso
 • Valvoja hyväksyy työn suoritetuksi sovitusti (tilaaja, käyttäjä ja urakoitsijan edustaja)
 • Valvoja voi myös tässä yhteydessä tarvittaessa ohjata käyttämään ja huoltamaan rakennettuja tiloja
 • Lopputarkastuksen jälkeen laaditaan lopullinen raportti toteutetusta korjaushankkeesta

 

TaloTuki Oy tarjoaa kokonaisvaltaista TUTKIMUS-SUUNNITTELU-KILPAILUTUS-VALVONTA palvelua
 

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->