Rakennekuivaukset

Ennen kuivaustöiden aloittamista purettavaksi suunnitellut pinnoitteet ja rakenteet tulee poistaa. Ennen purkutöiden aloittamista on teetettävä tarvittavat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset pätevän kartoittajan toimesta. AHA-kartoituksen tulos ratkaisee purkutyön toteuttamistavan. Vaurioalue on kaikissa tapauksissa osastoitava ja alipaineistettava. Tällä varmistutaan siitä, ettei esimerkiksi rakenteiden avaustöiden yhteydessä pääse epäpuhtauksia leviämään vaurioaluetta ympäröiviin tiloihin. Purkutyöt tulee suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen ja lisävaurioita aiheuttamatta. Purkutöissä on syytä huomioida myös jälleenrakentamisen sujuvuus. Purkutöiden yhteydessä tulee usein tehdä myös tarkistusmittauksia. Tarkistusmittauksin varmistutaan vaurioalueen laajuudesta ja koneellisen kuivauksen tarpeellisuudesta.

Koneellisella kuivauksella ehkäistään mikrobivaurioiden syntymistä sekä säästetään aikaa. Esimerkiksi kastuneen betonirakenteen kuivuminen pinnoituskelpoiseksi voi kestää useita kuukausia ilman koneellista kuivausta. Koneellinen kuivaus on oltava myös hallittua, jottei lisävaurioita syntyisi.

Koneelliseen kuivaukseen kuuluu oleellisena osana rakennekosteusmittaukset. Rakennekosteusmittauksien perusteella hallitaan kuivumisen edistymistä sekä tehdään pinnoitustöiden aloittamispäätökset. Kuivaustöiden yhteydessä suoritetaan myös asianmukaiset desinfioinnit tehokkailla ja turvallisilla menetelmillä sekä tutkituilla aineilla. Näin päästään hyvään ja luotettavaan lopputulokseen.

TaloTuki Oy tarjoaa rakenteiden kuivaukset ja niiden yhteydessä tehtävät rakennekosteusmittaukset sekä desinfioinnit kahdenkymmenen vuoden kokemuksella!

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->