Yleistä korjausrakentamisesta

Korjausrakentaminen tulee ajankohtaiseksi yleensä taloyhtiöissä siinä vaiheessa, kun osakas tekee huoneistossaan muutostöitä, havaitaan jokin vahinko tai vaurio esimerkiksi kosteusvaurio tai kun rakennusosan tekninen käyttöikä lähestyy loppuaan.

Rakennustavat vaihtelevat ikäkausittain suuresti ja myös korjaustapoja voi olla useita. Jokaiseen korjaushankkeeseen on syytä ottaa ammattilainen mukaan jo suunnitteluprojektin alkuvaiheessa.

Korjausrakentamisessa kuten rakentamisessa yleensäkin on noudatettava viranomaismääräyksiä, tuotevalmistajan ohjeita ja hyvää rakennustapaa. Korjausrakentaminen on usein myös luvanvaraista ja tämä on syytä huomioida hankkeeseen ryhtyessä. Lisäksi vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015 edellyttää, että ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennuksessa tai huoneistossa ryhdytään suorittamaan korjaus- tai muutostöitä. 

Korjausrakentamisen suunnittelua tehtäessä korostuu suunnittelijan kokemus eriaikakausien rakennuksista ja rakennustavoista.
Kuitenkin onnistuneen korjaushankkeen lähtökohtana on aina huolella ja riittävällä laajuudella tehty selvitystyö. Selvitystyöhön kuuluvia osa-alueita voivat olla laajempi kuntotarkastus tai -arvio sekä yksityiskohtaisempi kuntotutkimus. Tarkempaan kuntotutkimukseen voi johtaa myös kosteuskartoituksessa havaittu ongelma.

Tutkimuksissa ja korjaushankkeissa on otettava aina huomioon kokonaisuus, koska yhden rakenneosan korjaaminen ja samalla muiden huomioitta jättäminen voi johtaa uusiin arvaamattomiin ongelmiin. 


TaloTuki Oy toteuttaa korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita aina alkuvaiheen korjaustarpeen selvityksestä korjaussuunnitteluun ja edelleen korjaustyön kilpailutukseen sekä toteutuksen valvontaan. Asiantuntijamme ovat tukena taloyhtiöissä, joissa suunnitellaan isompia tai pienempiä korjauksia. Tarvittaessa hoidamme tilaajan puolesta myös vaadittavat rakennusluvat.

Ammattimaisesti tutkittu, suunniteltu, kilpailutettu ja valvottu korjaustyö sujuu hallitusti ja takaa kustannustehokkaan ja parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

TaloTuki Oy tarjoaa kokonaisvaltaista TUTKIMUS-SUUNNITTELU-KILPAILUTUS-VALVONTA palvelua

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->