Yleistä kosteusmittauksista

 

Yleistä mittauksista

Kosteusmittauksien tuloksiin ja niiden tulkintoihin vaikkutavat monet tekijät. Kosteusmittauksilla pyritään yleensä selvittämään rakenteiden vaurioitumisriskiä tai rakennusaikana rakenteiden kuivumista. Kosteusmittauksissa mitataan yleensä kahta osatekijää, kosteuden määrä (%) ja lämpötilaa (°C). Esimerkiksi mikrobivaurion syntyyn vaikuttava kuitenki myös aika. jonka mittava materiaali on ns. kriitisellä alueella (%/°C). Silloin kun arviodaan riskiä mikrobivaurion syntyyn, tulee huomioda myös vuodenaika ja ympärröivät olosuhteet. Yleensä kosteusmittaus riittä homeongelman selvittämiseen. Kuitenki on tilanteita, joissa joudutaan myös ottamaan näytteitä ilmasta (ja rakenteista) laboratoriotutkimuksia varten.

 

Yleistä Mittaustavoista

Pintakosteusmittauksessa mittapää muodostaa materiaaliin pintaa mittauskentän. Mitattuun arvoon vaikuttaa materiaallin tiheys ja materiaalin tiheys ja sen kosteuspitoisuus. Pintakosteusmittauksessa verrataan oletetun kuivan kohdan mittauslukemaa muualta samasta materiaalista mitattuihin arvoihin.

Pintakosteusmittauksessa saatujen lukemien perusteella ei koskaan tule määrittää esim. betonin pinnoituskelpoisuustta. pintamittaria käytettään kosteuserojen selvittömisessä ja mahdollisten poikkeavien pintakosteuksien havainnostamisessa. Pintamittarin lukemat ovat aina suuntaa antavia ja oma mittalaite tulee tuntea. Samasta kohdasta mitaut lukemat vaihtelevat usein mittareiden välillä ja mittaustekniikasta riipuen. 

Suhteellisen kosteuden mittausta käytetään yleisesti, eristeiden ja betonin kosteuden määrittämisessä. Suhteelista kosteutta (RH-%) mitattaessa mitataan aina myös lämpötila ja näiden lukujen perusteella voidaan laskea ilman sisältämä absoluuttinen kosteuspitoituus (g/m). Suhteelisen kosteuden mittaukseen vaikuttaa ympäröivät olosuhteet. Ulkoilman lämpötila ja kosteus vaihtelevat merkkitävästi jopa vuorokauden sisällä. Huoneilman suhteelinen kosteus vaihtelee vuoden ajasta riipuen normaalisisti 20-60 RH-% välillä. Näin ollen etenkin ulkoseiniä mittaessa mittauksien tulkinta on haastavaa.

Betonin mittauksessa on kaksi tapaa ns. porareikämenetelmä ja näytepalamenetelmä. Tästä lisätietoa pinnoituskelpoisuuden mittaus -osiossa

Puunkosteustta mitataan yleensä pikkielektrodeilla, jolloin mittalaite ilmoittaa kosteuden määrän puun paino- % (pp- %) kosteutena.

 

Kuntotarkastusesite 2015

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->