Kosteuskartoitukset

Kosteuskartoituksen ensisijainen tehtävä on vaurion syyn ja laajuuden selvittäminen sekä lisävaurioiden ehkäiseminen. Vesivahinkojen tai muiden kosteusvaurioiden aiheuttamat vahingot voivat olla suuremmat kuin mitä silmämääräisesti voidaan havaita. Tästä syystä on tärkeää olla ripeästi yhteydessä ammattilaiseen. Kartoituksessa kiinnitämme huomiota myös asumiselle aiheutuvan haitan minimoimiseen ja asukkaiden opastukseen.

Kartoituksen yhteydessä määritetään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Pikaisilla purku- ja kuivaustöillä minimoidaan mm. mikrobivaurioiden syntymistä ja nopeutetaan kokonaiskuivatusaikaa. Kartoitusraporttimme on selkeä ja helposti ymmärrettävä, mikä helpottaa asioiden sujuvaa etenemistä. Kartoittajamme ottavat kohteesta myös extratietoa mm. rakenteista ja tiloista. Huolellisen kartoituksen ja kohteesta otetun tiedon avulla voimme tarjota kustannustehokkaan korjaustyön suunnittelu- ja kilpailutuspalvelun, jonka tuloksena saadaan aina vertailukelpoiset tarjoukset. Lue lisää korjaustyön suunnittelu- ja kilpailutuspalveluista.

Kokonaispalvelumme sisältää

  • VTT-sertifioidun ammattilaisen tekemän kosteuskartoituksen
  • kattavan kosteuskartoitusraportin, josta ilmenee mm. vaurioituneet rakenteet, havainnot valokuvineen sekä vaurioalueen laajuus, jotka kaikki yhdessä antavat kattavan kuvan rakenteille aiheutuneista vahingoista ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä
  • tarvittavat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, AHA-asiantuntijan suorittamana
  • tarvittavat purkutyöt alan ammattilaisen tarjoamana
  • tilojen ja rakenteiden koneellisen kuivauksen
  • tarvittavat desinfioinnit tutkituilla aineilla ja turvallisilla menetelmillä
  • korjausrakentamisen suunnittelun, kilpailutuksen ja valvonnan

 

Kartoittajillamme on Rakenteiden kosteudenmittaajan henkilösertifioinnit

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.