Pinnoituskelpoisuus - Pinnoitusturva 25 

Koska jokainen rakennus on erilainen materiaaleineen, tekotapoineen ja olosuhteineen on rakenteiden kuivumisnopeus myös yksilöllistä. Rakenteiden pinnoituskelpoisuus on aina syytä osoittaa mittauksin. Seurantamittaukset on hyvä aloittaa ajoissa, jotta pystytään toteamaan, ovatko rakenteet kuivuneet suunnitellusti. Tietojen perusteella pystytään myös tekemään kuivumisolosuhteiden parantamiseen liittyviä päätöksiä, kuten lämmityksen lisääminen tai koneellisen kuivaamisen aloittaminen.

Seurannan ansiosta kuivumisolosuhteisiin voidaan puuttua ajoissa. Kun seurantamittauksia tehdään säännöllisesti, voidaan arvioida betonin kuivumisnopeutta. Seurantamittausten avulla voidaan valvoa betonin kosteutta hallitummin, mikä tuo kustannustehokkuutta työmaan ohjaukseen.

Pinnoitusturva 25 hyödyt:

  • Huolellisella suunnittelulla vältetään virheet ja turha työ lisäkustannuksineen sekä varmistetaan työn sujuvuus. 
  • Varmistamalla pinnoituskelpoisuus luotettavilla menetelmillä, vältytään mikrobiongelmilta, materiaaliemissioilta sekä esim.pinnotteiden irtoamiselta ja niiden vaurioitumiselta.Uudessa betonissa kosteus mitataan yleensä kahdesta syvyydestä, pinnasta sekä arvostelusyvyydestä (esim. maanvarainen betonilaatta 40% valun vahvuudesta).

TaloTuki Pinnoitusturva 25 selvittää ja dokumentoi onko betonirakenteet kuivuneet riittävästi, jotta valitun pinnoitteen voi turvallisesti asentaa.

Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaus

Betonirakenteiden kosteudenseurannassa voidaan käyttää näytepalamittausta tai poramittausta. Pintakosteusmittari ei kykene erottamaan betonirakenteesta haihtumassa olevan kosteuden määrää.Rakentamisessa betonin kosteus tulee määrittää aina suhteellisen kosteuden mittauksin. Pintakosteusmittarit on tarkoitettu ainoastaan kosteuserojen havainnointiin, samasta materiaalista saatavien vertailuarvojen avulla.

Näytepalamittaus

Betonin kosteuden mittaus vaatii siihen kalibroidun mittalaitteen sekä asiantuntemusta. Esimerkiksi uuden valun mittauksessa pinnoituskelpoisuus voidaan määrittää näytepalamittauksena. Näytepalamittaus tehdään ottamalla betonista näytepaloja halutulta syvyydeltä. Näytepalat asetetaan koeputkeen yhdessä RH/°C- anturin kanssa ja mittaus suoritetaan tasaantumisajan jälkeen.

Näytepalamittauksen etu on, että mittaustulos saadaan samalle päivälle ja näytteenotto hetkellä betonin lämpötilan ei välttämättä tarvitse olla mittausalueella (15-25 °C). Näytepalamittaus on usein kustannustehokkaampi menetelmä, koska mittaus voidaan tehdä yhdellä käynnillä.

Poramittaus

Mikäli mittauskohtia on useampia, voidaan mittaukset tehdä myös poramittauksella. Tämä menetelmä vaatii huolellisuutta porareikien syvyyden määrittämisessä, puhdistamisessa ja tiivistämisessä. Poramittauksessa betonin lämpötilan tulee olla 15-25 °C ja lämpötilan tulee olla tasainen koko tasaantumisajan. Porareikämittauksessa tasaantumisaika on noin 3vrk. Mittaus suoritetaan betoniin poratuista rei’istä. Tämän takia mittauspaikat on hyvä suunnitella jo ennen valua, jottei porauksessa rikota sähköjohtoja. Lattialämmityksen voi paikantaa lämpökameralla edellyttäen, että lämmitys on kytketty jo tässä vaiheessa toimintaan. Mittaussyvyydet vaihtelevat riippuen rakenteen vahvuudesta ja onko rakenteella mahdollisuus kuivua molempiin suuntiin.

 

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.