Tiiviysmittaukset - Tiiviysturva 25

Tiiviysmittauksella selvitetään talon ulkovaipan kokonaisilmanpitävyys (q50-luku). Luku kertoo 50 Pascalin alipaineessa rakenteiden läpi virtaavan vuotoilmamäärän suhteutettuna rakennuksen vaipan pinta-alaan yhden tunnin aikana [m3/(h m2)].) Mitä pienempi luku saadaan, sitä parempi on rakennuksen ilmatiiviys ja rakentamisen laatu. Energiatehokas ja terve talo vaatii tiiviin ympäröivän rakenteen. 

Epätiiviyskohdista seuraa kosteuden ja lämmön siirtyminen ulospäin rakenteeseen. Ilmavirta myös viilentää kyseistä rakenneosaa, jolloin kosteus- ja homevaurion riski kasvaa.

Käytämme myös lämpökuvauksia ja savukokeita, joilla voidaan lisäksi varmistaa yksittäisten läpivientien tiiviys.

Vuotokohtien paikannuksen selvittämisellä saadaan tietoon rakenteen vaipan tiiviys sekä toimivuus ja rakentamisen laatu.   

Hyödyt:

  • Säästöjä ajassa ja kustannuksissa kun hallitsematon ilmavuoto paikallistetaan ja korjataan ajoissa.
  • Rakenteet pysyvät terveinä ja sisäilma puhtaana.
  • Pienentää kosteus- ja homevaurioriskiä.
  • Rakennukselle saadaan korkea energiatehokkuusluku.
  • Nostaa rakennuksen jälleenmyyntiarvoa.
  • Ulkopuolisen tekemä tarkastus tuo turvaa rakennuttajalle ja rakentajalle.

 

Tiiviysturva 25 rakentamisen laadunvarmistukseen.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.