Vedeneritys - Vedeneristysturva 25

Märkätilan oikeanlainen toiminta edellyttää huolellisen vedeneristystyön lisäksi onnistuneet pinnoitus- ja saumaustyöt.

Vedeneristyksen onnistuminen vaatii hyvän tartunnan mikä edellyttää alustan riittävää kuivuutta, soveltuvat tartunta-aineet, puhtaat pinnat ja oikeat työmenetelmät. Tämän lisäksi on kiinnitettävä huomiota läpivientien tiivistyksiin ja riittäviin kerrosvahvuuksiin. Vedeneristystyö on yleisesti tehtävä saman tuoteperheen tuotteilla ja valmistajien ohjeita noudattaen. Vedeneristeen päälle tulevien pinnoitteiden oikeaoppisella asennuksella suojataan vedeneristettä sekä mahdollistetaan vedeneristeen ja tilan suunniteltu toiminta. 

Ympäristöministeriön julkaiseman tiedon mukaan (KH 90-00403 / LVI 01-10424) laatoitetun ja vedeneristetyn märkätilan keskimääräinen tekninen käyttöikä on 30 vuotta. Jotta tähän käyttöikään päästään, vaatii märkätilan toimivuus kokonaisvaltaista rakentamisen onnistumista, huolellista tilan käyttöä sekä ylläpitoa.

Vedeneristevalmistajat antavat tuotteellensa takuun edellyttäen kuitenkin, että asennustyö on tehty asianmukaisesti ja heidän ohjeistamallaan tavalla. Ongelmien välttämiseksi ja mahdollisien ongelmatilanteiden varalta on tärkeää, että asennustyö on valvottu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Myös mahdollisessa asunnon myyntitilanteessa on etua, että tulevalle omistajalle voi esittää selkeät valvontadokumentit.

Valvomme ja dokumentoimme, että märkätilan rakennustyöt toteutetaan oikeaoppisesti. Lopputarkastuksessa varmistamme, että laatutaso vastaa asetettuja vaatimuksia (RYL -rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset).

Vedeneristysturva 25

  • Onnistunut vedeneristys ja märkätilan moitteeton toiminta vaatii huolellista pohjatyötä.
  • Vedeneristeen kalvovahvuus todetaan luuppimittauksin (tarkkuus 0,1mm).
  • Vedeneristeen läpivientien tiiviys tarkastetaan.
  • Laatoitettujen pintojen läpiviennit ja saumaukset tarkastetaan

 

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->