Rakenteiden purku- ja kuivaustyöt

Pintojen ja rakenteiden purkutyöt voivat tulla ajankohtaisiksi remontin tai kosteusvauriokorjauksen yhteydessä. Kaikissa tapauksissa tulee huomioida olemassa olevat määräykset ja ohjeet sekä turvallisuusasiat.

Ennen purkutöiden aloittamista on teetettävä tarvittavat asbesti- ja haitta-ainekartoitukset pätevän kartoittajan toimesta. AHA-kartoituksen tulos ratkaisee purkutyön toteuttamistavan. Esimerkiksi kosteusvaurion purkutöissä vaurioalue on kaikissa tapauksissa osastoitava ja alipaineistettava. Osastoinnilla tarkoitetaan sitä, että vahinko / purkualue rajataan muista tiloista ja osastoitu alue alipaineistetaan.

Tämän jälkeen vaurioituneet pinnoitteet ja rakenteet voidaan poistaa. Tällä varmistutaan siitä, ettei esimerkiksi rakenteiden avaustöiden yhteydessä epäpuhtauksia pääse leviämään vaurioalueen ulkopuolelle muihin tiloihin. Purkutyöt tulee suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen ja lisävaurioita aiheuttamatta. Purkutöissä on syytä huomioida myös korjausrakentamisen sujuvuus.

Kosteusvauriokorjauksissa purkutöiden yhteydessä tulee usein tehdä myös tarkistusmittauksia. Tarkistusmittauksin varmistutaan vielä vaurioalueen laajuudesta ja koneellisen kuivauksen tarpeellisuudesta.

TaloTuki Oy tarjoaa rakenteiden kuivaukset ja niiden yhteydessä tehtävät rakennekosteusmittaukset sekä desinfioinnit yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella!

 

Rakennekuivaukset

Vesivahingon sattuessa kosteusvaurio aiheuttaa usein tarpeen koneelliselle kuivaukselle. Aluksi voidaan asentaa tilakuivaus vahinkojen minimoimiseksi. Kosteuskartoituksen jälkeen arvioidaan mahdollinen rakennekuivauksen tarve.

Teemme aina kuivaussuunnitelman vahinkokartoituksen perusteella. Koneellisessa kuivauksessa on tärkeää ymmärtää, millainen rakenne ja materiaalit ovat kyseessä sekä kuinka syvälle ja kuinka laajalta alueelta rakenne on kastunut. Kuivaus tulee optimoida parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi. Oikeanlaisilla kuivauslaitteilla pyritään vaikuttamaan olosuhteisiin rakenteen sisällä ja ympärillä niin, että rakenne saadaan mahdollisimman hallitusti ja nopeasti kuivumaan haluttuun tasoon.

Esimerkiksi kastuneen betonirakenteen kuivuminen pinnoituskelpoiseksi voi kestää useita kuukausia ilman oikein mitoitettua koneellista kuivausta. Koneellinen kuivaus on oltava myös hallittua, jottei lisävaurioita syntyisi.

Koneelliseen kuivaukseen kuuluu oleellisena osana rakennekosteusmittaukset. Kosteusmittauksien perusteella hallitaan kuivumisen edistymistä. Pinnoitustöiden aloittamispäätökset tehdään aina rakennekosteusmittauksella perustuen suhteellisen kosteuden mittaustuloksiin. Kuivaustöiden yhteydessä suoritetaan myös asianmukaiset desinfioinnit tehokkailla ja turvallisilla menetelmillä. Näin päästään hyvään ja luotettavaan lopputulokseen.

TaloTuki Oy käyttää rakennekosteuden mittauksissa luotettavia Vaisala ja Gann kosteusmittauslaitteita.

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->