Kuntotutkimukset

Kuntotutkimus tehdään yleensä pintapuolisen tarkastuksen jatkotutkimuksena, jossa aistinvaraisesti ei ole voitu tuottaa tietoa tietyn rakenteen kunnosta ja tiedot jäisi siten puutteelliseksi. Kuntotutkimuksessa tutkitaan rakenteen rakennustapaa sekä sen kosteus- ja lämpöteknistä toimivuutta. Vaurioiden syyt, laajuus sekä arviot vaurioiden etenemisestä selvitetään tutkimuksen edetessä. Kuntotutkimuksen yhteydessä on myös järkevää mitoittaa korjattavat rakenteet, jolloin sen pohjalta voidaan käynnistää korjaussuunnittelu sekä valita parhaiten kohteeseen sopiva korjausmenetelmä.

Kuntotutkimus käynnistyy yleensä aiempiin tutkimusraportteihin, korjaushistoriaan, rakennuspiirroksiin sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin perehtymällä. Tämän pohjalta tehdään alustava tutkimussuunnitelma, jota tarkennetaan tarvittaessa kohdekatselmuksella. Kuntotutkimuksien yhteydessä arvioidaan rakenteen riskejä, joka vaatii yleensä rakenteen avaamista sekä kosteusmittauksia. Rakenneavausten yhteydessä voidaan ottaa myös materiaalinäytteitä rakenteen vaurioitumisasteen selvittämiseksi. Kuntotutkimusten yhteydessä tehdään yleensä myös muita selvityksiä mm. paine-eromittauksia ja lämpökuvauksia sekä arvioidaan tutkittavaa kohdetta kokonaisvaltaisesti.

Kohteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen luo edellytykset onnistuneelle korjaussuunnittelulle.

Tilaajalle toimitetussa kuntotutkimusraportissa todetaan havaitut vauriot ja riskirakenteet sekä esitetään niiden korjauksiin toimenpide-ehdotukset. Näiden pohjalta käynnistetään korjaussuunnittelu ja laaditaan kustannusarvio tai kilpailutetaan korjaustyö. 

Hyödyt

- Korjaustoimenpiteet saadaan kohdistettua oikea-aikaisesti juuri oikeisiin korjausta tai huoltoa vaativiin rakenteisiin ja järjestelmiin.

- Vältytään turhilta ja kalliilta korjauksilta.

- Vältytään virheellisesti toteutetuista korjaustöistä, jotka aiheuttavat pahimmillaan rakennukselle lisävahinkoa.

- Saadaan tiedot tutkitun rakenteen nykytilasta.

- Tarvittaviin korjaustöihin varautumisessa ja suunnittelussa voidaan ottaa huomioon tulevaisuuden energiavaatimukset ja muut viranomaisohjeistukset.

PYYDÄ LISÄTIETOJA TAI TARJOUSTA SIVUN ALAOSASTA LÖYTYVÄLLÄ LOMAKKEELLA

 

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->