Märkätilavalvonta korjausrakentamisessa

Märkätilan toiminta ja vedeneristyksen onnistuminen vaativat asianmukaisen suunnitelman, oikein toteutetun runkorakenteen ja hyvät pohjatyöt. Vedeneristyksen onnistuminen vaatii hyvän tartunnan mikä edellyttää alustan riittävää kuivuutta, soveltuvat tartunta-aineet, puhtaat pinnat ja oikeat työmenetelmät. Tämän lisäksi on kiinnitettävä huomiota läpivientien tiivistyksiin ja riittäviin kerrosvahvuuksiin. Vedeneristystyö on yleisesti tehtävä saman tuoteperheen tuotteilla ja valmistajien ohjeita noudattaen. Vedeneristeen päälle tulevien pinnoitteiden oikeaoppisella asennuksella suojataan vedeneristettä sekä mahdollistetaan vedeneristeen ja tilan suunniteltu toiminta. 

Ympäristöministeriön julkaiseman tiedon mukaan (KH 90-00403 / LVI 01-10424) laatoitetun ja vedeneristetyn märkätilan keskimääräinen tekninen käyttöikä on 30 vuotta. Jotta tähän käyttöikään päästään, vaatii märkätilan toimivuus kokonaisvaltaista rakentamisen onnistumista, huolellista tilan käyttöä sekä ylläpitoa.

Vedeneristevalmistajat antavat tuotteellensa takuun edellyttäen kuitenkin, että asennustyö on tehty asianmukaisesti ja heidän ohjeistamallaan tavalla. Ongelmien välttämiseksi ja mahdollisien ongelmatilanteiden varalta on tärkeää, että asennustyö on valvottu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Myös mahdollisessa asunnon myyntitilanteessa on etua, että tulevalle omistajalle voi esittää selkeät valvontadokumentit.

Valvomme ja dokumentoimme, että märkätilan korjaustyö toteutetaan suunnitellusti. Lopputarkastuksessa varmistamme, että laatutaso vastaa asetettuja vaatimuksia (RYL -rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset).

 

Märkätilavalvonnan runko ja dokumentoitavat asiat:

Aloituspalaveri

 • Varmistetaan kohteen tiedot ja yhteyshenkilöt
 • Käydään läpi korjaustyön laajuus, työvaiheet ja aikataulu
 • Sovitaan valvontatyön vaiheet ja perusteet
 • Selvitetään lisätutkimusten tarpeellisuus (rakenteet, haitta-aineet, rakenteiden kosteus)
 • Varmistetaan suunnitellun korjaustyön edellytykset (LVIS-valmiudet, olemassa olevat rakenteet)
 • Käydään läpi tarvittavan pölyosastoinnin ja suojauksen menetelmät ja laajuudet
 • Kirjataan ja sovitaan työturvallisuusasiat
 • Sovitaan soveltuvista työmenetelmistä ja materiaaleista.
 • Sovitaan vedeneristystapa ja käytettävät pinnoitteet

 

Purkutyövaiheen valvontakäynti

 • Varmistetaan purkutyön riittävä laajuus ja suojauksien toimivuus
 • Tarkastetaan ja dokumentoidaan rakennettavan alustan soveltuvuus seuraavaa työvaihetta varten (runko, kosteus, puhtaus)
 • Selvitetään LVIS-asennusten soveltuvuus / uusimistarpeet (mm.lattiakaivot, putket, pistorasiat ja valaistus)
 • Sovitaan tarvittavista toimenpiteistä ja seuraavasta työvaiheesta sekä valvontakäynnistä

 

Tarvittaessa alustan tarkastus vedeneristetyötä varten

 • Tarkastetaan pohjarakenteiden soveltuvuus vedeneristeiden alustaksi
 • Tarkastetaan ja tarvittaessa mitataan lattiakallistusten riittävyys
 • Tarvittaessa varmistetaan uuden betonivalun pinnoituskelpoisuus
 • Kirjataan tarvittaessa laadunvarmistuksen mittaustiedot
 • Tarvittaessa tarkastetaan uudet LVIS-asennukset (mm.lattiakaivot, putket, pistorasiat ja valaistus)
 • Käydään läpi vedeneristystyön toteutustapa, aineet, menekit ja kerrosvahvuudet
 • Sovitaan seuraavasta valvontakäynnistä

 

Vedeneristysvaiheiden tarkastus

 • Vedeneristeen, vahvikkeiden ja läpivientien asennusten arviointi
 • Vedeneristeen kerrosvahvuudet mitataan näytepaloista luuppia apuna käyttäen
 • Vedeneristeen tiiveyden mittaaminen mahdollisuuksien mukaan GVK-alipainepumpulla
 • Kirjataan tarvittaessa laadunvarmistuksen mittaustiedot
 • Ohjeistetaan mahdollisten puutteiden korjaukset
 • Sovitaan seuraavasta valvontakäynnistä

 

Lopputarkastus

 • Tarkastetaan ja dokumentoidaan pinnoitustöiden sekä LVIS-asennusten vaatimusten täyttyminen ja määräysten mukaisuus (RYL- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset)
 • Varmistetaan sovittu puhtaustaso
 • Valvoja hyväksyy osaltaan työn suoritetuksi sovitusti (tilaaja, käyttäjä ja urakoitsijan edustaja)
 • Valvoja voi myös tässä yhteydessä tarvittaessa ohjata käyttämään ja huoltamaan rakennettuja tiloja
 • Lopputarkastuksen jälkeen laaditaan lopullinen raportti toteutetusta korjaushankkeesta
 • Valvontakäyntejä muodostuu valituista työtavoista riippuen keskimäärin 4-5

 

 

 

TaloTuki Oy tarjoaa kokonaisvaltaista TUTKIMUS-SUUNNITTELU-KILPAILUTUS-VALVONTA palvelua

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->