Tarkastuksen jälkeinen kuntotutkimus

Kuntotutkimuksesta on kyse silloin, kun kuntotarkastuksen aikana määritetyt kohteet vaativat rakenteiden avaamista ja tarkempaa tutkimusta. Tutkimuksen on oltava riittävän laaja ja perusteellinen. Puutteelliset tutkimukset voivat pahimmillaan aiheuttaa vääriä johtopäätöksiä, lisäkustannuksia ja jopa turhia korjauksia. TaloTuki Oy:n asiantuntijat ovat tutkineet tuhansia kiinteistöjä ja pystymme määrittämään kohteen tutkimustarpeet ja samalla hinnoittelemaan tekemämme työn ennakkoon. 

Kuntotutkimuksen eteneminen:

  • Lähtötilanteen selvitys kuntotarkastuksella tai tutkimustarvekartoituksella
  • Tutkimussuunnitelman laadinta
  • Tarkemmat rakenne- ja olosuhdemittaukset
  • Mahdolliset näytteenotot
  • Ilma- ja lämpövuotojen paikannukset
  • Kirjallinen tutkimusraportti

 

Riskirakenteeseen tai muuten vaurioepäilyn kohteena olevaan rakenteeseen tehdään rakennekosteuden mittauksia poraamalla reikä rakenteeseen tai avaamalla rakennetta, jotta saadaan lisätietoa rakenteen toimivuudesta sekä sen alkuperäisestä toteutustavasta. Vaurioiden laajuuden arvioinnissa voidaan ottaa materiaalinäytteitä tarkempia laboratoriotutkimuksia varten.

Kuntotutkimuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti, joka sisältää lähtötilanteen kuvauksen, tutkimuksen aikaiset työmenetelmät sekä tutkimustulokset ja johtopäätökset. Teemme kuntotutkimuksen pohjalta myös toimenpide-ehdotukset rakenteiden korjauksista ja tarvittaessa korjaussuunnitelman, korjaustyön kilpailutuksen rakennusyrityksillä sekä korjausrakentamisen valvonnan.

 

Yrityksemme noudattaa kuntotarkastuksissa ja -tutkimuksissa alalla olevia kuntotutkimusohjeita. Kuntotutkimus edellyttää aina tekijältä vankkaa osaamista, monipuolisen mittaus- ja havainnointilaitteiston, näytteenottolaitteet sekä tarvittavan kumppaniverkoston mm. laboratoriotutkimusten toteuttamista varten.

Yrityksellämme on laaja kokemus Oulun alueen kiinteistöistä jo yli 20 vuoden ajalta.

 

Asuntokaupan yhteydessä 1.6.2013 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä kiinteistön myyjällä tulee olla esittää myös voimassa oleva energiatodistus.

Kuntotarkastuksen esivalmistelu- ja haastattelulomake

PYYDÄ LISÄTIETOJA TAI TARJOUSTA SIVUN ALAOSASTA LÖYTYVÄLLÄ LOMAKKEELLA

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->