Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tehtävänä on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen sen hetkisestä kunnosta, korjaustarpeista ja toimenpide-ehdotuksista. Rakennustekninen tieto kaupan kohteena olevasta rakennuksesta luo turvaa molemmille osapuolille. Vanhoissa sekä uusissa rakennuksissa ilmenee lähes poikkeuksetta huomautettavaa. Vikojen ja vaurioiden tiedostaminen ja niihin nopea reagointi voi säästää korjauskustannuksissa sekä ennen kaikkea ostajan ja myyjän aikaa ja harmia. Tarkastuksesta saatu tieto auttaa myös uutta omistajaa ymmärtämään kyseisen rakennuksen ominaisuuksia, toimintaa ja ylläpitoa. Tieto luo viimekädessä turvaa ostajalle sekä myyjälle.

Kuntotarkastuksen suorittaminen

Kuntotarkastus alkaa nykyisen omistajan haastattelulla ja rakennuksen korjaus- ja tutkimushistoriaan perehtymällä. Haastattelulomakkeen nykyinen omistaja täyttää kätevästi sivuiltamme latautuvalla haastattelulomakkeella. Kuntotarkastuksen alussa tutustutaan myös saatavilla oleviin rakennuspiirustuksiin sekä muihin asiakirjoihin. Asuntokaupan kuntotarkastuksessa käydään rakennuksen tekninen kunto ja toimivuus läpi pääosin aistinvaraisesti ja pintakosteusmittareita apuna käyttäen materiaalia rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa selvitetään mahdolliset riskirakenteet mm.rakennuspiirustuksia apuna käyttäen sekä kyseisen rakennusaikakauden tyypilliset rakennustavat huomioiden.

Kuntotarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja arvioiden perusteella tehdään päätelmät mahdollisten lisätutkimusten tarpeellisuudesta. Lisätutkimuksena suoritetaan yleensä jonkin yksittäisen rakenneosan kuntotutkimus, joka pitää sisällään rakenteen avauksen, rakennekosteusmittauksia ja joissain tapauksissa myös materiaalinäytteidenottoja.

Kuntotarkastusraportti

Kuntotarkastuksemme sisältää laajan ja selkeän raportin, johon kirjataan rakennuksessa havaitut puutteet ja riskipaikat. Ymmärrettävän tekstin lisäksi havainnot on esitetty myös valokuvin. Raporttimme antaa ajantasaisen tiedon kiinteistön kunnosta ja kertoo mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Rakennuksen kunnon selvittäminen auttaa kiinteistön tulevaa omistajaa varautumaan rakennuksen ylläpitoon liittyviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Joissain tapauksissa kuntotarkastuksessa ja kuntotutkimuksessa havaittujen vaurioiden korjaaminen edellyttää korjaussuunnitelman laadintaa.

1.6.2013 voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä kiinteistön myyjällä tulee olla esittää myös voimassa oleva energiatodistus. Lue tästä lisää energiatodistuksesta.

Noudatamme kuntotarkastuksessa KH 90-00394 ohjekortin mukaista toimintaohjetta. Toimintaohje on laadittu yhtenäiseksi toimintaohjeeksi kaikille kuntotarkastuksia tekeville tahoille. Tilaajan tulee tutustua ennen tarkastusta tilaajan ohjeeseen KH 90-00393

Tilaajat: tutustu tilaajan ohjeistukseen / Nykyinen omistaja: täytä tästä kuntotarkastuksen esivalmistelu- ja haastattelulomake

PYYDÄ LISÄTIETOJA TAI TARJOUSTA SIVUN ALAOSASTA LÖYTYVÄLLÄ LOMAKKEELLA

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->