Kosteusmittaukset

Kosteusvauriota epäiltäessä tai vesivahingon sattuessa on ensi tilassa syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Kosteusmittauksien tuloksiin ja niiden tulkintoihin vaikuttavat monet tekijät. Kosteusmittauksilla pyritään yleensä selvittämään rakenteiden vaurioitumisriskiä tai rakennusaikana rakenteiden kuivumista.

Kosteusmittauksissa mitataan yleensä kahta osatekijää, kosteuden määrää ( % ) ja lämpötilaa (°C ). Esimerkiksi mikrobivaurion syntyyn vaikuttaa kuitenkin myös aika, jonka mitattava materiaali on ns. kriittisellä alueella ( % / °C ). Silloin kun arvioidaan riskiä mikrobivaurion syntyyn, tulee huomioida myös vuodenaika ja ympäröivät olosuhteet. Tarvittaessa vaurioalue kartoitetaan avaamalla rakenteita riittävän laajalta alueelta. Tällöin saadaan myös tietoa kuinka laajasti rakenteita tulee purkaa, mm. kosteuden tai alkaneen mikrobikasvuston takia.

Yleistä mittaustavoista

Pintakosteusmittauksessa mittapää muodostaa materiaaliin pintaan mittauskentän. Mitattuun arvoon vaikuttaa materiaalin tiheys ja sen kosteuspitoisuus. Pintakosteusmittauksessa verrataan oletetun kuivan kohdan mittauslukemaa muualta samasta materiaalista mitattuihin arvoihin.

Pintakosteusmittauksessa saatujen lukemien perusteella ei koskaan tule märittää esim. betonin pinnoituskelpoisuutta. Pintamittaria käytetään kosteuserojen selvittämisessä ja mahdollisten poikkeavien pintakosteuksien havainnoimisessa. Pintamittarin lukemat ovat aina suuntaa antavia ja oma mittalaite tulee tuntea. Samasta kohdasta mitatut lukemat vaihtelevat usein mittareiden välillä ja mittaustekniikasta riippuen.

Suhteellisen kosteuden mittausta käytetään yleisesti sisäilman, eristeiden ja betonin kosteuden määrittämisessä. Suhteellista kosteutta ( RH-% ) mitattaessa mitataan aina myös lämpötila ja näiden lukujen perusteella voidaan laskea ilman sisältämä absoluuttinen kosteuspitoisuus ( g/m³). Suhteellisen kosteuden mittaukseen vaikuttaa ympäröivät olosuhteet. Ulkoilman lämpötila ja kosteus vaihtelee merkittävästi jopa vuorokauden sisällä. Huoneilman suhteellinen kosteus vaihtelee vuoden ajasta riippuen normaalisti 20-60 RH-% välillä. Näin ollen etenkin ulkoseiniä mitattaessa mittauksien tulkinta on haastavaa.

Betonin mittauksessa on kaksi tapaa, ns. porareikämenetelmä ja näytepalamenetelmä.

Puunkosteutta mitataan yleensä piikkielektrodeilla, jolloin mittalaite ilmoittaa kosteuden määrän puun paino- % (pp- %) kosteutena.

Suoritamme kaikki mittaukset ja analyysit ammattimaisesti ja huolellisesti. Laadimme tutkimusraportin kohteesta, mihin havainnot, mittaustulokset ja tulosten analysointi sekä johtopäätökset on esitetty.

Mahdollinen kuivaus ja korjausrakentaminen voidaan aloittaa vasta kun on tehty perusteellinen tutkimus sekä vaurioitu alue on purettu asianmukaisesti. 

PYYDÄ LISÄTIETOJA TAI TARJOUSTA SIVUN ALAOSASTA LÖYTYVÄLLÄ LOMAKKEELLA

Tähän Liittyvää

Ota yhteyttä

Oheisen lomakkeen kautta voit ottaa meihin yhteyttä. Pyrimme palamaan mahdollisimman pikaisesti asiaan.

-->